Cần nhập giấy chống làm giả, giấy vụn, đá hoa cương và đá granit tại Algeria

.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ sau để biết thêm chi tiết:

Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận

Adresse: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie

Tel fixe: + 213 (0) 23485193

Fax: + 213 (0) 23485200

Mobile: + 213 (0) 559502658

Email: [email protected]; [email protected]

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria

Nguồn: Vietnamexport.com

 

Nguồn: vinanet.vn