Nỗ lực xây dựng vùng nguyên liệu gạo an toàn, chất lượng cao

.
Khai mạc hội nghị, Cục trưởng Ma Quang Trung đánh giá: Nông nghiệp vẫn do các hộ nhỏ lẻ, nhiều khi tự phát là chính. Vì vậy, cần thiết phải tổ chức lại sản xuất; Bộ Nông nghiệp&PTNT đang thực hiện đề án xây dựng 15.000 HTX kiểu mới; Qua chương trình, lựa chọn được 200 HTX làm thí điểm; Các HTX và người nông dân nhiều nơi cũng rất phát triển nhưng chưa bài bản, liên kết theo chuỗi còn gặp nhiều khó khăn. Mới thực hiện được hơn 500.000ha - là diện tích rất nhỏ so với tổng diện tích sản xuất cả nước. Muốn đẩy mạnh được liên kết cần có nguồn hàng ổn định để tiêu thụ ổn định cần thiết phải xây dựng vùng nguyên liệu ổn định...

Toàn cảnh hội nghị


Nhằm xây dựng được các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn sản xuất với tiêu thụ trong các chuỗi giá trị nông sản và có khả năng nhân rộng trong các lĩnh vực: lúa gạo, trái cây, thủy sản ở các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Sông Cửu Long… Bộ NN&PTNT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện số 37/KH-BNN-KTHT với 6 nhóm giải pháp như: (1) Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản trị, kinh doanh cho cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp; (2) Tăng cường các giải pháp về vốn cho sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp. i(3) Hỗ trợ thu hút và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ chuyên môn, cán bộ khoa học kỹ thuật của hợp tác xã nông nghiệp. (4) Phát triển, mở rộng liên kết sản xuất và đẩy mạnh mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. (5) Hỗ trợ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp cho các hợp tác xã; (6) Thực hiện tốt các  nội dung chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã 2012 và Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và các chính sách của địa phương ban hành. 


Hội nghị là nơi các đơn vị trong liên kết chuỗi ngành lúa gạo khu vực miền Nam được trao đổi và tìm hướng đi mới, bền vững trong giai đoạn mới. Đại diện tham luận của các công ty, HTX tham gia liên kết trình bày trước hội nghị những vướng mắc trong quá trình liên kết như: Mối quan hệ giữa các “nhà” còn lỏng lẻo, liên tục “bể kèo” dẫn đến thiệt hại nặng nề; ảnh hưởng của thương lái chèn giá; ngân hàng và các tổ chức tín dụng hạn chế vốn vay, chính sách nhà nước hạn chế; cũng như không thể có cam kết bền vững với bà con nông dân; Đại diện một số công ty thuộc Tổng công ty lương thực miền Nam mong muốn được tăng cường hơn nữa hiệu quả liên kết trong sản xuất nông nghiệp nói chung, lúa gạo nói riêng. Phía Ngân hàng cũng ghi nhận phản ánh của các đơn vị và ý kiến của Thứ trưởng, nghiên cứu hỗ trợ.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam chỉ rõ một số vấn đề. Thứ nhất, Thủ tướng đã ban hành 2 quyết định về đẩy mạnh liên kết sản xuất lúa gạo khu vực miền Nam, Bộ đã lựa chọn Tcty lương thực miền Nam thực hiện thí điểm, đề nghị Tcty thực hiện thành công nhiệm vụ này. Ưu tiên HTX tham gia liên kết, các HTX liên hệ với các đơn vị liên quan để tham gia ngay từ vụ Hè thu này. Cục KTHT sớm tham mưu văn bản cho Bộ để gửi các tỉnh phối hợp triển khai, tạo điều kiện cho Tcty Miền Nam và các đơn vị liên quan triển khai chương trình.

Thứ hai, phải lấy HTX làm trọng tâm cho liên kết, chúng ta phải tin tưởng vào HTX và cùng HTX phát triển. Bộ NN&PTNT đã/đang có nhiều hỗ trợ thúc đẩy HTX phát triển các mô hình hiệu quả. Chú ý các vấn đề đã trao đổi trong hội nghị: giống, phân bón, tiêu thụ để xây dựng được vùng nguyên liệu an toàn, công nghệ cao.

Thứ ba, vấn đề an toàn hữu cơ: Phải tăng cường công tác quản lý an toàn hữu cơ. Nhiều HTX đã sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhưng không đủ bán. Trên thế giới, nhiều nước rất thiếu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, đây là một thị trường vô cùng tiềm năng. Trong khi, có những sản phẩm hữu cơ của Việt Nam đang được tiêu thụ trên thị trường thế giới nhưng lại không được mang nhãn mác Việt Nam - Điều này cần được các Doanh nghiệp, các HTX hết sức lưu ý, chú trọng đảm bảo và nâng cao uy tín, chất lượng để phát triển nông nghiệp hữu cơ xuất khẩu, trước mắt là gạo Việt Nam.

Thứ tư, Bộ NN&PTNT đang thông qua chương trình hỗ trợ các HTX ứng dụng sản xuất Nông nghiệp công nghệ chất lượng cao 4.0. Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Ứng dụng công nghệ cao không có nghĩa là phải đầu tư lớn, phải sử dụng nhiều công nghệ đắt tiền mà đơn giản chỉ là ứng dụng các quy trình sản xuất hiệu quả, tính toán tốt để đạt kết quả cao.

Thứ năm: Đề nghị tổ chức GIZ phối hợp thêm và chặt chẽ hơn với các Doanh nghiệp và HTX để thực hiện tốt các liên kết và tiêu thụ nông sản.
 
Trí Nhân
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn