Quý 3, lãi thu từ dịch vụ của ABBank tăng 60% so với nửa đầu năm

.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, đến hết quý 3 năm nay, ABBank ghi nhận lãi trước thuế đạt hơn 658 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 102% so với kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018

Thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 1.551 tỷ đồng (đạt 85% so với kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018), lãi thuần dịch vụ đạt hơn 130 tỷ đồng (tăng 60% so với 6 tháng đầu năm 2018).

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2018, cho vay khách hàng cá nhân đạt hơn 21.331 tỷ đồng (đạt 102% so với kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018, tương ứng đạt 100% kế hoạch cả năm), cho vay SME đạt hơn 9.142 tỷ đồng (đạt 69% kế hoạch 2018).

Huy động vốn đến cuối tháng 9 tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017 đạt hơn 74.252 tỷ đồng, tương đương 77% kế hoạch cả năm. Nợ xấu tiếp tục giảm và được kiểm soát tốt dưới 3% theo quy định của NHNN Việt Nam.

Trước đó, ngày 17.10 vừa qua ngân hàng này cũng đã công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, hội đồng quản trị ngân hàng này đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của bà Dương Thị Mai Hoa kể từ ngày mai 18/10, vì lý do cá nhân. Đồng thời, Ông Phạm Duy Hiếu, người từng là tổng giám đốc ở ABBank giai đoạn 2012-2015 quay lại điều hành ngân hàng ở vị trí Phó Tổng giám đốc và chờ NHNN chấp thuận để bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kể từ ngày 18.10.

Nguồn: danviet.vn