Giá vàng hôm nay 24.5: Giằng co mạnh?

Giá vàng hôm nay 24.5: Giằng co mạnh?

Giá vàng hôm nay 24.5 được cả chuyên gia và cả nhà đầu tư nhận định có thể giằng co mạnh ở mức thấp do tác động từ giá vàng thế giới.